25 | 06 | 2018

Kursinvitasjon HJELP – jeg er i valgkomiteen!

Hei kjære idrettsvenner! 

Vi i idrettsrådet prøver stadig å utvikle oss i vår streben etter å gjøre vilkårene for idrett stadig bedre i kommunen vår.

Et av tiltakene vi har gjort internt er å profesjonalisere vårt eget valgkomitearbeid. Før har dette gått på rundgang mellom klubbene, men som dere kanskje la merke til på forrige årsmøte ble årets valgkomite valgt inn på bakgrunn av innstilling fra sittende styre. Dette er både for å ivareta de formelle lovkrav, men også fordi vi mener dette arbeidet er så viktig at ikke tilfeldigheter avgjør hvem som som blir innstilt på neste års valg. Når det er sagt vil jeg føye til at de foregående valgkomiteene har gjort gode jobber. For at valgkomiteene i fremtiden skal kunne gjøre en enda bedre jobb er vi avhengige at det til en hver tid sittende styre er bedre på å spille dem gode. Et av våre tiltak overfor egen valgkomite er å arrangere et lokalt valgkomitekurs. Dette holder vi selvfølgelig åpent for alle andre i Porsgrunn også. 

Jeg gikk selv kurset i fjor og syntes det var veldig bra. Både motiverende og lærerikt. De fleste mener valgkomiteen er viktig, men hva gjør vi med det?

Anbefaler veldig dette kurset for både valgkomite og leder (eventuelt andre styremedlemmer). Idrettsrådet ønsker å komme tettere på klubbene og dette er en fin anledning til nettopp det. Håper å se mange av dere på Vessia denne kvelden!

Kjetil

Leder

Porsgrunn idrettsråd

Lenke til invitasjon

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema