images/felles/utskrift_header.jpg

Det avholdes årsmøte i AEROBIC-gruppa

Tirsdag 21. mars 2017, kl. 18.00

Sted: Tippen barnehage, Herøya

 

Alle med medlemskap i HIP-BIL og betalt AEROBIC-kontingent kan delta på årsmøtet.

 

 Dagsorden: 

 

 1. Valg av ordstyrer/referent

 2. Godkjenning av innkalling/dagsorden

 3. Årsmelding fra Aerobic-gruppa

 4. Regnskap 2016

 5. Budsjett 2017

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av styre og valgkomité

   

  Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. 

  Oppmøte av medlemmene til årsmøtet er vesentlig for godkjenning av årsmøtet og den videre drift.

   30.01.2017

  Vennlig hilsen Styret