images/felles/utskrift_header.jpg

ÅRSMØTE FOR 2018 

 Det avholdes årsmøte i AEROBIC-gruppa

Onsdag 27. februar 2019, kl. 17.00

Sted: Hydroloftet, Hydrohallen 

Alle med medlemskap i HIP-BIL og betalt AEROBIC-kontingent kan delta på årsmøtet.

 Dagsorden: 

  • Valg av ordstyrer/referent
  • Godkjenning av innkalling/dagsorden
  • Årsmelding fra Aerobic-gruppa
  • Regnskap 2018  
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre og valgkomité

Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.   

21.01.2019

Vennlig hilsen Styret 

Oppmøte av medlemmene til årsmøtet er vesentlig for godkjenning av årsmøtet og den videre drift