images/felles/utskrift_header.jpg

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 31.1 på Hydroloftet.

Se REFERAT ÅRSMØTE 2012 og ÅRSBERETNING 2011 for informasjon.