images/felles/utskrift_header.jpg

Pga manglende inetresse ble sykkelgruppa formelt lagt ned fra og med 1.1.2014.

Ved ønske om å gjenopta aktivteten finnes det midler og det er mulighet for å starte opp igjen og danne et nytt styre. Ta kontakt Smile

 

Avtroppende styre