images/felles/utskrift_header.jpg

Avholdes mandag 24. januar kl.19:00 på Hydroloftet.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 20. januar.