31 | 05 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet


Ladies 1st, fra Statoil


L
agbilde er viktig


M
ange spente...


Klar for årets stafett


Y
ara stiller selvølgelig med flere lag

 


O
g barna leker i hoppeslottet


S
jefen passer på at alle har det bra


S
å er vi klare til start


F
erdig


G
å!!!


D
et kan bli litt trangt når 58 lag starter samtidig


S
nart en runde unnagjort


F
ørste veksling


I
 mellomtiden har barna sitt løp


S
tålende innsats


F
ørstemann aktive i mål


F
ørste bedrift i mål


Vinner av herrer aktiv 


Vinner av mix aktiv  


Vinner av damer aktiv   


Vinnere av herre bedrift 


Vinner av mix bedrift 


Vinner av damer bedrift 

 

Hydrostafetten meny
Partner
Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema