18 | 06 | 2021
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Nyheter

HIP-BIL søker etter personer som har tid og lyst til å være med i hovedstyret

HIP-BIL avholder årsmøte

Tid: onsdag 19. mars 2014, kl 19.00
Sted: på Hydroloftet

Saksliste:
 
 
  1. Godkjenne de frammøtte representanter
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste
  3. Velge dirigent og referent
  4. Behandle årsmeldingene
  5. Behandle revidert regnskap
  6. Behandle innkomne forslag
  7. Vedta budsjett
  8. Valg

De av dere som ikke har sendt inn årsmeldingene bes gjøre dette hurtigst mulig, forslag til årsmøte må være meg i hende innen 17.03.14.


Mvh
Atle Knudsen 

HIP-BIL avholdt årsmøte 29.3.2011.

Alle gruppene fikk godkjent sine budsjetter og dermed tilskudd til aktiviteter i 2011.

Årsmøte diskuterte også de dårlige resultatene de siste årene grunnet lave inntekter. Det ble derfor besluttet å øke medlemskontingentene.

Styret mangler sekeretær etter at vår forrige sekeretær flyttet til Oslo. Ønsker du å delta i styrearbeid eller kjenner noe, ta konatkt.

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema