HIP-BIL avholder årsmøte

Tid: onsdag 19. mars 2014, kl 19.00
Sted: på Hydroloftet

Saksliste:
 
 
  1. Godkjenne de frammøtte representanter
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste
  3. Velge dirigent og referent
  4. Behandle årsmeldingene
  5. Behandle revidert regnskap
  6. Behandle innkomne forslag
  7. Vedta budsjett
  8. Valg

De av dere som ikke har sendt inn årsmeldingene bes gjøre dette hurtigst mulig, forslag til årsmøte må være meg i hende innen 17.03.14.


Mvh
Atle Knudsen 


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema