25 | 05 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Årsmøte 2016


Det avholdes årsmøte i AEROBIC-gruppa

Tirsdag 8. mars 2016, kl. 18.00

Sted: Tippen Barnehage, Herøya

 

Alle med medlemsskap i HIP-BIL og betalt AEROBIC-kontingent kan delta på årsmøtet.

Dagsorden:

- 1. Valg av ordstyrer/referent

- 2. Godkjenning av innkalling/dagsorden

- 3. Årsmelding fra Aerobic-gruppa

- 4. Regnskap 2015

- 5. Budsjett 2016

- 6. Innkomne forslag

- 7. Valg av styre og valgkomitè

Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Oppmøte av medlemmene til årsmøtet er vesentlig for godkjenning av årsmøtet og den videre drift.

26.01.2016

Vennlig hilsen Styret

 

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema