24 | 02 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

ÅRSMØTE 2017 

 

 Det avholdes årsmøte i AEROBIC-gruppa

Onsdag 28. februar 2018, kl. 17.00

Sted: Tippen barnehage, Herøya

  

Alle med medlemskap i HIP-BIL og betalt AEROBIC-kontingent  kan delta på årsmøtet. 

Dagsorden: 

 1. Valg av ordstyrer/referent

 2. Godkjenning av innkalling/dagsorden

 3. Årsmelding fra Aerobic-gruppa

 4. Regnskap 2017

 5. Budsjett 2018

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av styre og valgkomité

  Innkomne forslag må være i styret i hende 14 dager før årsmøtet. 

  Oppmøte av medlemmene til årsmøtet er vesentlig for godkjenning av årsmøtet og den videre drift.

    

  07.02.2018

  Vennlig hilsen Styret

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema