29 | 10 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Allerede i 1939 kjøpte Hydro inn tomt til mulig å bygge idrettsanlegg. I -52 når Eidanger Salpeterfabrikk og Hefa hadde slått seg sammen og bedriftsidrettslaget hadde et medlemspotensial på over 4000 medlemmer i -52, søkte Bedriftsidrettslaget Hydro om det var mulig å bygge et idrettsanlegg på Herøya. Neste år var planleggingen igang og anlegget sto ferdig 20 august 1955 med fotballbane, friidrettsbane og klubbhus med 2 garderober m/dusj. Dette måtte deles med Herøya I.L. og Hydros gartner skulle ta seg av vedlikeholdet.

Idrettsanlegget ble ikke brukt til friidrett de første årene da utstyr en trengte til tekniske øvelser, som kule, stoppeklokke, spyd, hoppestativ, osv. dette fikk først vi på plass høsten -57.

Herøya I.L. fikk egen bane, med støtte av Hydro, i -64 som skulle være en avlastningsbane for Hydrobanen om sommeren og skøytebane om vinteren og den lå ved/nedenfor Klevstand skole.

Anleggskomiteen, som ble opprettet noen år tidligere, har i -73 konsentrert seg om 3 saker.

- Det søkes PTØ komiteen om kr. 275.000 til utbedring av løpebanen og garderobebygget på Hydrobanen

- Få et kostnadsberegning av en idrettshall utenfor Herøyaporten.

- Forslag om at eget sekretariat som skulle ta seg av Uræddsløypa og friluftsområde rundt.

Gresset på fotballbanen på Hydrobanen ble hardt belastet og det måtte kanskje legges nytt. Rehabiliteringen av Hydrobanen kom endelig i gang etter bevilgning på kr. 310.000 fra PTØ i -76.

Året etter sto garderobebygget ferdig rehabilitert og nytt dekke var nå lagt på løpebanen.

Herøya I.L. ble lovet og påbegynt nytt/eget baneanlegg -75 og høsten -80 sto baneanlegget ferdig til bruk..

Idrettshall på Herøya ble første gang tatt opp i -73. Etter mange utkast både til plassering og utsende var tegninger, søknader og godkjennelser i orden -84/85. Nyttårsskifte 85/86 sto Hydrohallen ferdig og det ble en kopi av Uræddhallen.

Den offisielle åpningen fant sted 06.03 86. Selve hallen ble på 24x44 m. og ble merket for håndball, volleyball, badminton og tennis. Tilbygget på 10x40 m. og inneholder squash-bane, treningsrom utstyrt med apparater for styrketrening, teknisk rom, badstua samt 4 garderober med egene dusjanlegg. På loftet ble det etter vært tenkt egen storstue.

25 september 1986 startet en nyopprettet dartgruppe og de fikk lov å bygge egene permanente lokaler i Hydrohallen's loft. I løpet av to og halv måned var lokalene ferdig. Den offisielle åpningen fant sted Onsdag den 07. januar 1987. Det ble kalt Hydroloftet.

Hydro Porsgrunn- og Hydro Rafnes Bedriftsidrettslag overtok eiendomsretten og vedlikeholdet av uteanlegget rundt Hydrohallen i -87.

Etter stor forståelse og støtte fra PTØ, Hydro Porsgrunn og Hydro Rafnes er Hydrohallen's gjeld i -91 i kr. 0,- og verdien av hallen skrevet i kr. 1,-.

Dette året ble det også gjennomført store påkostninger foruten vanlig vedlikehold. Noe av det som ble gjort var; bygging av nytt lagerbygg, ny fasade mot fotballbanen, nytt lager til skolen, tettet lekkasjer i taket, montere ribbevegg og kurvballstativ i hallen, pusse opp squash-hallen og lage nytt rom for vaktmesteren.

Mars -92 ansatte vi egen vaktmester på hel tid til å ta seg av vedlikeholdet av Hydrohallen og uteanlegget.

Etter denne tid ble det bare hatt vanlig løpende vedlikehold av hallen og baneanlegget. Vi hadde planer om å bygge på med en squash-hall, det ble ikke noe av.

Høsten -97 er det sendt inn søknad til STUI på midler til nytt dekke og lysanlegg i hallen. En komite ble satt ned for å se på muligheten for bygging av Bowlinghall med Skyttersenter i 2 etg.

Siden hallen ble bygget i -86 har en egen hallkommite, sammensatt av tillitsvalgte fra HPI og HRA BIL, drevet hallen. Komiteen står for utleie, oppfølging, vedlikehold og regnskap.

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema