29 | 10 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Styre 1948/49

Formann Thoralf Lia

Sekretær William Andersen

Kasserer Eigil Salvesen

Varamedlem Lauritz Bjørnsen

Materialforvalter Paul Olsen

Fotball Fredrik Dahl

Friidrett Ø. Frøstholm

Ski/Skøyter Nordal Krisitiansen

 

Styre1950

Formann Fredrik Dahl

Sekretær Thoralf Lia?

Kasserer Eigil Salvesen?

Matrialforvalter

Fotball Fredrik Dahl

Friidrett

Nåndball

Ski

Skyting

Skøyter

 

Styre 1951

Formann

Sekretær

Kasserer Johan Ellingsen

Matrialforvalter

Fotball Didrik Christensen

Friidrett

Håndball

Ski

Skyting

Skøyter

 

Styre1952

Formann Thoralf Lia

Viseformann Brigth Nilsen

Sekretær William Andersen

Kasserer Johan Ellingsen

Styremedlem Sverre Sundal

Varamedlemer Egil Kristiansen

Asbjørn Kittelsen

Fotball H. Danielsen

Friidrett Erling Svenni

Håndball

Ski K. Eriksen

Skyting Sigv. Forsberg

Skøyting A. Andreassen

 

Styre 1953

Formann Brigt Nilsen

Viseformann H. Seland Knudsen

Sekretær William Andersen

Kasserer Johan Ellingsen

Styremedlem Willy H. Westby

Varamedlemer Egil Kristiansen

Asbjørn Kittelsen

Fotball Hans Danielsen

Friidrett Erling Svenni

Håndball Aase Svenni

Ski Konrad Eriksen

Skyting Sigv, Forsberg

Skøyting Alf Andreassen

 

Styre 1954

Formann Brigt Nilsen

Viseformann Helge Seland Knudsen

Sekretær William Andersen

Kasserer Johan Ellingsen

Styremedlem Willy H. Westby

Varamedlemer Egil Kristiansen

Asbjørn Kittelsen

Fotball Olaf Gulliksen

Friidrett Arne Asterød

Håndball Aase Svenni

Ski Brigt Nilsen

Skyting Sigv. Forsberg

Skøyting Alf Andreassen

 

Styre 1955

Formann Brigt Nilsen

Viseformann Helge Schad Knudsen

Sekretær William Andersen

Kasserer Johan Ellingsen

Styremedlem Willy Westby

Varamedlemer Hans Danielsen

Asbjørn Kittelsen

Fotball Olaf Gulliksen

Friidrett Arne Arsterøg

Orientering A. Hansen

Ski Brigt Nilsen

Skyting Sigv. Forsberg

Skøyter Alf Andreeassen

 

Styre 1956

Formann Brigt Nilsen

Viseformann Gustav Gustavsen

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Johan Ellingsen

Styremedlem Terje Hartvigsen

Varamedlemer Asbjørn Kittilsen

Hans Danielsen

Fotball Gustav Gusavsen

Friidrett Oscar Trøstholm

Orientering A. Hansen?

Håndball Å. Sollie?

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigv. Forsberg

Skøyter Alf Andreassen

 

Styre 1957

Formann Fredrik Dahl

Viseformann Kjell Brekke

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Cahrl Chr. Møller

Styremedlem Brigt Nilsen

Varamedlemer Gustav Gustavsen

O. Gulliksen

Friidrett Oscar Trøstholm

Fotball Gustav Gustavsen

Håndball Åse Solli

Orientering Styre

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigv. Forsberg

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1958

Formann Fredrik Dahl

Viseformann Kjell Brekke

Sekretær Thoralf Lie

Kasserer Carl Chr. Møller

Styremedlem Brigt Nilsen

Varamedlemer Gustav Gustavsen

O. Gulliksen

Matrialforvalter Anders Hansen

Fotball Gustav Gustavsen

Friidrett Kjell Hillbo

Håndball Randi Kristensen

Orientering Anders Hausen

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigurd Johansen

Skøyter Ørnulf Johannesse

Vollyball Åse Larsen

 

Styre 1959

Formann Brigt Nilsen

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Bjarne Wabakken

Materialforvalter Haugestøye

Friidrett Kjell Iversen

Fotball Gustav Gustavsen

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigurd Johnsen

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1960

Formann Brigt Nilsen

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Bjarne Wabakken

Friidrett Kjell Iversen

Fotball Gustav Gustavsen

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigurd Johnsen

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1961

Formann Brigt Nilsen

Sekretær Thoralf Lie

Kasserer Bjarne Wabakken

Materialforvalter William Andersen

Friidrett Kjell Iversen

Fotball Gustav Gustavsen

Ski Arnfinn Almankaas

Skyting Sigurd Johnsen

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1962

Formann Brigt Nilsen

Visef./Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Knut Fosse

Bordtennis Ivar Renholdt ny

Friidrett Kjell Iversen

Fotball Gustav Gustavsen

Ski Sigfred Limi

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1963

Formann Kåre Breili

Viseform./ Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Ola Grindalen

Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Birger Eriksen

Friidrett Kjell Iversen

Ski Sigfred Limi

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Ørnulf Johannessen

 

Styre 1964

Formann William Andersen

Viseform./Sekr. Thoralf Lia

Kasserer Per Bjørktvedt

Varamedlem Per Dahl

Varamedlem Wilhelm Jørgensen

Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Ola Grindal

Friidrett Arne Olsen

Ski Arne Stubberød

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Ragnar Jopprud

 

Styre 1965

Formann William Andersen

Viseform./Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Per Bjørktvedt

Varamenn Per Dahl

Wilhelm Jørgensen

Matrialforvalter Ragnar Jopperud

Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Leif Haugen

Friidrett Torbjørn Andresen

Ski Arne Stubberød

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Ragnar Jopprud

 

Styre 1966

Formann Helge Øyen

Viseform./sekretær Thoralf Lia

Kasserer Per Bjørktvedt

Matrialforvalter Svein Kiste

Varamedlem Per Dahl

Varamedlem Sverre Haugom

Bordtennis Henry Gulliksen

Fotball Leif Haugen

Friidrett Edvart Gabrilsen

Ski Ivar Andersen

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Kåre Iversen

 

Styre 1967

Formann Ragnar Oterkjær

Viseform./sekretær Thoralf Lia

Kasserer Per Bjørktvedt

Varamann Sverre Haugom

Nils Sørensen

Bordtennis Henry Gulliksen/Ragnar Jensen

Fotball Leif Haugen

Friidrett Edvard Gabrielsen

Ski Ivar Andersen

Skyting Terje Hartvigsen

Skøyter Kåre Iversen

 

Styre 1968

Formann/sekretær Thoralf Lia

Viseformann Egil Holte

Kasserer Bernt Boxaspen

Varamann Sverre Haugom

Nils Sørensen

 

Bordtennis Truls Mæla

Fotball Leif Haugen

Friidrett Edvard Gabrielsen

Ski Ivar Andersen

Skyting Gunnar Wefring

Skøyter Kåre Iversen

 

Styre 1969

Formann Eigil Hansen

Viseform./sekretær Thoralf Lia

Kasserer Bernt Boxaspen

Varamann Gustav Gustavsen

E. Sørensen

 Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Sigmund Gudmunsen/Per Dahl

Friidrett Edvard Gabrielsen

Håndball Nils Westli ny

Ski Kåre Iversen

Skyting Gunnar Wefring

Skøyter Kåre Iversen

  

Styre 1970

Formann Eigil Hansen

Viseformann Kåre Granbakken

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Bernt Boxaspen

Varamann R. Hansen

E. Sørensen

Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Jan B. Rønhaug/Arne Conradsen

Friidrett Olav Søstrand

Håndball Kristian Hansen

Ski Wilmar Jovik

Skyting Gunnar Wefring

Skøyter Eigil Hansen

 

Styre 1971

Formann Eigil Hansen

Viseformann Eigil Ronæss

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Bernt Boxaspen

Varamann Gustav Gustavsen

E. Sørensen 

Bordtennis Ragnar Jensen

Fotball Leif Haugen

Friidrett Olav Søstrand

Håndball Ola A. Aas

Ski Thorleif Moen

Skyting Terje Aune

Skøyter K. Iversen

Trimutvalg Johs. Månsson ny

 

Styre 1972

Formann Eigil Ronæss

Viseformann Bernt Boxaspen

Sekretær Thoralf Lia

Kasserer Knut Waage

Styremedl Ragnar Hansen

Erling Ohm Sørensen

Bordtennis Kjell Johnsen

Badminton Ove Sten Hansen ny

Fotball Gunnar Seljeset

Friidrett Olav Søstrand

Håndball Ola A. Aas

Ski Thorleif Moen

Skyting Terje Aune

Skøyter Eigil Hansen

Trimutvalg Gustav Gustavsen

 

Styre 1973

Formann Egil Ronæss

Viseformann Bernt Boxaspen

Sekretær Erling Ohm Sørensen

Kasserer Knut Waage

Materialforvalter Ragnar Hansen

Arkiv/premiforv. Thoralf Lia

Badminton Ove Sten Hansen

Bordtennis Kjell Johnsen

Fotball Arild Olsen

Friidrett Olav Søstrand

Håndball Hans Toftedal

Ski Mardon Nenseth

Skyting Terje Kr. Aune

Skøyter Dette utvalget utgikk dette året.

Trimutvalg Erling Ohm Sørensen

 

Styre 1974

Formann Ove Sten Hansen

Viseformann Erling Ohm Sørensen

Sekretær Randi B. Kristensen

Kasserer Harald Sanden

Materialforvalter Ragnar Hansen

Arkivar/premieforv. Thoralf Lia

Badminton Jon Hafsmo

Bordtennis Kjell Johnsen

Fotball Arild Olsen

Friidrett Rune Ottesen

Håndball Hans O. Tofredahl

Ski Kjell Løvold

Skyting Jan S. Strømodden

Trimutvalg Erling Ohm Sørensen

Idr.merke Gustav Gustavsen

 

Styre 1975

Formann Ove Sten Hansen

Viseformann Erling Ohm Sørensen

Sekretær Rune Ottesen

Kasserer Harald Sanden

Materialforvalter Torkjell Berge

Arkivar/premieforv. Thoralf Lia

Badminton Oddvar Kaland

Bordtennis Sigmund Røys

Fotball Odd Larønningen

Friidrett Trygve Kortner

Håndball Per B. Engseht

Ski Kjell Løvold

Skyting Jan S. Strømodden

Trimutvalg Erling Ohm Sørensen

Idr.merke Gustav Gustavsen

Turorientering Egil Ronæss ny

 

Styre 1976

Formann Torkjell Berge

Viseformann Rune Ottesen

Sekretær Liv Brantzæg

Kasserer Harald Sanden

Materialforvalter Odd Jarle Vårdal

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Styremedl. Ove Sten Hansen

Badminton Jan T. Kongerød

Bordtennis Sigmund Røys

Fotball Odd Larønningen

Friidrett Torstein Schølberg

Håndball Per B. Engseht

Ski Torbjørn Andresen

Skyting Thomas Jensen

Tennis Atle Tangen ny

Trimutvalg Erling Ohm Sørensen

Idr.merke Gustav Gustavsen

 

Styre 1977

Leder Torkjell Berge

Nestleder Ragnar Hansen

Sekretær Liv Brandtzæg

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Leif Hjørevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Arne Egner

Fotball Rune V. Vik

Friidrett Odd Jarle Vårdal

Håndball Håkon O. Halvorsen

Ski Odd Larsen

Skyting Per Augland

Svømming Leif R. Halvorsen

Trim Torstein Schjølberg

 

Styre 1978

Leder Ragnar Hansen

Nestleder Torkjell Berge

Sekretær Kari G. Løkslid/Kjell Yven

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Leif Hjørnevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Badminton Reidar Ringbakken

Borstennis Tore Halvorsen

Fotball Leif Hjørnvik

Friidrett Odd Vårdal

Håndball Karl E. Larsen

Ski Kjell Yven

Skyting Per Augland

Sykkel Willy Øyen

Svømming Lief R. Halvorsen

Trim Gustav Gustavsen

 

Styre 1979

Leder Ragnar Hansen

Nestleder Kjell Yven

Sekretær Kari G. Løkslid

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Leif Hjørevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Badminton Oddbjørn Strand

Borstennis Gruppe

Fotball Didrik Humlen

Friidrett Gruppe

Håndball Karl E. Larsen

Ski Kjell Yven

Skyting Per Augland

Sykkel Willy Øyen

Trim Gustav Gustavsen

Svømming Lief R. Halvorsen

 

Styre 1980

Leder Ragnar Hansen

Nestleder Kjell Yven

Sekretær Kari G. Løkslid

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Leif Hjørevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Tore Halvorsen

Fotball Kjell Skjervheim

Friidrett Jens Ytreeide

Håndball Geirmund Dalen

Ski KJell Yven

Skyting Per Augland

Sykkel Willy Øyen

Trim Gustav Gustavsen

Svømming Lief R. Halvorsen

 

Styre 1981

Leder Kjell Yven

Nestleder Ragnar Hansen

Sekretær Kari Bråten

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Leif Hjørevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Tore Halvorsen

Fotball Kjell T. Skjervheim/ Hjørnevik

Friidrett Jens Inge Ytreeide

Håndball Jan Inge Tång

Ski Egil Brunvoll

Skyting Per Augland

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Grethe S. Haugen

Trim Tore Landa

Idrett. merk Gustav Gustavsen

 

Styre 1982

Leder Kjell Yven

Nestleder Ragnar Hansen

Sekretær Randi B. Kristensen

Kasserer Ole J. Kjendlie

Styremedlem Liv Brandtzeg

Matrialforvalter Leif Hjørevik

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Varamedlem Terje Isaksen

Badminton Jan T. Kongerød

Bordtennis Tore Halvorsen

Fotball Leif Hjørnvik

Friidrett Erik Jensen

Håndball Kjell Eikåsen

Ski Kjell Yven

Skyting Rolf Klubben

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Grethe S. Haugen

Trim Tore Landa

Idrettsmerke Jan B. Rønhaug

 

Styre 1983

Leder Kjell Yven

Nestleder Grethe S. Haugen

Sekretær Tone Kleivane

Kasserer Ole J. Kjendlie

Styremedlem Liv Brandtzæg

Matrialforvalter Kjell Eikåsen

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Styremedlem Liv Brandtzæg

Varamedl. Ragnar Hansen

Kåre Nedrebø

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Per Rørvik

Fotball Kåre Nedrebø

Friidrett Åge Nordbø

Håndball Kjell Eikåsen

Ski Kjell Yven

Skyting Charles Flaatten

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Grethe S. Haugen ny

Tennis Kåre Breili

Trim Jan B. Rønhaug

 

Styre 1984

Leder Rolf E. Lye

Nestleder Kjell Yven

Sekretær Tone Kleivane

Kasserer Ole J. Kjendlie

Styremedlem Bjarne Danielsen

Grethe S. Haugen

Matrialforvalter Kjell Eikåsen

Arkivar/premieforvalter Thoralf Lia

Varamedlemer Ragnar Hansen

Kåre Nedrebø

Revisor Arne Krebs

Jonny Knudsen

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Per Rørvik

Fotball Kåre Nedrebø

Friidrett Åge Nordbø

Håndball Kjell Eikåsen

Ski Kjell Yven

Skyting Charles Flaatten

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Jan Henriksen

Tennis Margar Kvalheim

Trim/idretsmerke Jan B. Rønhaug

 

Styre 1985

Leder Rolf E. Lye

Nestleder Kjell Yven

Sekretær Tone Kleivane

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Kjell Eikåsen

Arkivar/premieforvalter Bjarne Danielsen

Styremedlem Bjarne Danielsen

Grethe S. Haugen

Varamedlemer Ragnar Hansen

Kåre Nedrebø

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Per Rørvik

Fotball Kåre Nedrebø

Friidrett Jostein Johansen

Håndball T. Anholt

Ski Kjell Yven

Skyting Charles Flaatten

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Jan Henriksen

Tennis H. K. Isaksen

Trim Jan B. Rønhaug

 

Styre 1986

Leder Margar Kvalheim

Nestleder Bjarne Danielsen

Sekretær Leila Helgesen

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Kjell Eikåsen

Arkivar/premieforvalter

Styremedlem J. E. Steiro

Jan Henriksen

Varamedl. Kjell Yven

Kåre Nedrebø

Badminton Jan T. Kongerød

Bordstennis Per Rørvik

Fotball Kåre Nedrebø

Friidrett Jostein Johansen

Håndball Tone Anholt

Ski Kjell Yven

Skyting Charles Flaatten

Svømming Leif R. Halvorsen

Sykkel Jan Henriksen

Tennis H. K. Isaksen

Trim Jan B. Rønhaug

 

Styre 1987

Leder Margar Kvalheim

Nestleder Bjarne Danielsen

Sekretær Leila I. Helgesen

Grethe S. Haugen

Kasserer Ole J. Kjendlie

Matrialforvalter Kjell Eikåsen

Arkivar/premieforvalter

Styremedlem J. E. Steiro

Jan Henriksen

Varamedl. Kjell Yven

Kåre Nedrebø

Badminton Oddvar Kaland

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Ketil Uberg ny

Dart Olav Ludvigsen ny

Fotball Jan R. Kjeldsen

Friidrett Laila I. Helgesen

Håndball Jan E. Grennes

Ski Jostein Johansen

Skyting Charles Flaatten

Squash Rune Olsen ny

Svømming Slutt gruppe

Sykkel Jan Henriksen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

 

Styre 1988

Leder Margar Kvalheim

Nestleder Bjarne Danielsen

Sekretær Leila I. Helgesen

Kasserer Ole J. Kjendlie

Styremedlem Rune G. Olsen

Jan Henriksen

Varamedlemer Kjell Yven

Kåre Nedrebø

Badminton Oddvar Kaland

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johansen

Dart Olav Ludvigsen

Fotball Jan R. Kjeldsen

Friidrett Bente Jarandsen

Håndball Knut O. Halvorsen

Ski Jostein Johansen

Skyting Charles Flaatten

Squash Rune G. Olsen

Sykkel Jan Henriksen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

 

Styre 1989

Leder Bjarne Danielsen

Nestleder Inger J. Sørensen

Sekretær Leila I. Helgesen

Kasserer Erna Berg

Styremedlem Rune G. Olsen

Jan Henriksen

Kjell Yven

Kåre Nedrebø

Valdemar Hagane

Badminton Oddvar Kaland

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johansen

Dart Bjørnar Sørensen

Fotball Geir Engelstad

Friidrett Bente Jarandsen

Håndball Knut O. Halvorsen

Ski Jostein Johansen

Skyting Charles Flaatten

Squash Geir Sundmark

Sykkel Helge Høie

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

Hallkomiteen

Leder Kjell Yven

Utleie hall Anne Kolve

Utleie bane Gunnar Kongsvoll / Kjell B. Kristiansen

 

Styre 1990

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Jostein Johansen

Sekretær Leila I. Helgesen

Kasserer Erna Berg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Knut O. Halvorsen

Oddvar Johnsen

Valdemar Hagane

Anne Kolve

Badminton Oddvar Kaland

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johnsen

Dart Bjørnar Sørensen

Fotball Kåre Nedrebø

Friidrett Oddvar Gule

Håndball Knut O. Halvorsen

Ski Jostein Johansen

Skyting Charles Flaatten

Squash Geir Sundmark

Sykkel Øyvind Lindgren

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Hydrohallen Anne Kolve

Hydrobanen Kjell B. Kristiansen

 

Styre 1991 

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Jostein Johansen

Sekretær Leila I. Helgesen

Kasserer Erna Berg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Knut O. Halvorsen

Oddvar Johnsen

Anne Kolve

Hallkom. repr. Steinar Bamle

Badminton Hans Petter Karlsen

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johnsen

Dart Bjørnar Sørensen

Fotball Tom Granli

Friidrett Oddvar Gule

Håndball Knut O. Halvorsen

Ski Jostein Johansen

Skyting Charles Flaatten

Squash Geir Sundmark

Sykkel Øyvind Lindgren

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Utleier hall Heidi Karlsen

Medlem. Bjørnar Sørensen

Utleier bane Lars Kringlåk

 

Styre 1992

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Jostein Johansen

Sekretær Unni Bergene Johansen

Kasserer Erna Berg/ Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Knut O. Halvorsen

Oddvar Johnsen

Anne Kolve

Hallkom. repr. Steinar Bamle

Badminton Hans Petter Karlsen

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johnsen

Dart Bjørn Palerud

Fotball Bente Alstad

Friidrett Oddvar Gule

Håndball Knut O. Halvorsen

Orientering Ole-Johan Waaler ny

Ski Jostein Johansen

Skyting Trond Moen

Skøyter Roar Eriksen ny

Squash Geir Sundmark

Sykkel Eirik Ellingsen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Utleier hall Heidi Karlsen

Medlem. Bjørnar Sørensen

Utleier bane Bertil Petterson

 

Styre 1993

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Jostein Johansen

Sekretær Ellen Ødegaard

Kasserer Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Knut O. Halvorsen

Oddvar Johnsen

Bjarne Danielsen

Hallkom. repr. Steinar Bamle

Aerobic Bjørn Erik Halvorsen ny

Badminton Hans Petter Karlsen

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johnsen

Dart Bjørn Palerud

Fotball Bente Alstad

Friidrett Oddvar Gule

Håndball Knut O. Halvorsen

Orientering Ole-Johan Waaler

Pensjonisttrim Audun Bråten ny

Ski Jostein Johansen

Skyting Trond Moen

Skøyter Roar Eriksen

Squash Geir Sundmark

Sykkel Eirik Ellingsen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Kjell Yven

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Utleier hall Heidi Karlsen

Medlem. Bjørnar Sørensen

Utleier bane Bertil Petterson

 

Styre 1994

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Knut O. Halvorsen

Sekretær Ellen Ødegaard

Kasserer Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Heidi Karlsem

Oddvar Johnsen

Unni Bergene Johansen

Hallkom. repr. Steinar Bamle

Aerobic Bjørn Erik Halvorsen

Badminton Bruce Davidson

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Oddvar Johnsen

Dart Bjørnar Sørensen

Fotball Bente Alstad

Friidrett Oddvar Gule

Golf Oddbjørn Hansen ny

Håndball Knut O. Halvorsen

Orientering Ole-Johan Waaler

Pensjonisttrim Audun Bråten

Ski Jostein Johansen

Skyting Trond Moen

Skøyter Roar Eriksen

Squash Geir Sundmark

Sykkel Eirik Ellingsen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Jan B. Rønhaug

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Utleier hall Heidi Karlsen

Medlem. Bjørn Palerud

Utleier bane Bertil Petterson

 

Styre 1995

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Knut O. Halvorsen

Sekretær Unni Bergene Johansen

Kasserer Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Heidi Karlsem

Oddvar Johnsen

Ellen Ødegaard

Hallkom. repr. Steinar Bamle

Aerobic Else Liv Olsen

Badminton Bruce Davidson

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Øyvind Lindgren

Dart Bjørnar Sørensen

Fotball Bente Alstad

Friidrett Oddvar Gule

Golf Oddbjørn Hansen

Håndball Knut O. Halvorsen

Orientering Ole-Johan Waaler

Pensjonisttrim Audun Bråten

Ski Sven Ove Oterholt

Skyting Atle Kundsen

Skøyter Roar Eriksen

Squash Geir Sundmark

Sykkel Arne Kristiansen

Tennis Øystein Hellstømm

Trim Jan B. Rønhaug

Hallkomiteen

Leder Steinar Bamle

Utleier hall Heidi Karlsen

Styremedlem Bjørn Palerud

Utleier bane Bertil Petterson

 

Styre 1996

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Knut O. Halvorsen

Sekretær Unni Bergene Johansen

Kasserer Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Ellen Ødegaaard

Tom Eriksen

Steinar Bamle

Hallutleie Heidi Karlsen

Hallkom. repr. Bjørn Palerud

Aerobic Else Liv Olsen

Badminton Bruce Davidson

Bordstennis Per Rørvik

Bowling Øyvind Lindgren

Dart Mette Palerud

Fotball Bente Alstad

Friidrett Oddvar Gule

Golf Oddbjørn Hansen

Håndball Knut O. Halvorsen

Orientering Ole-Johan Waaler

Pensjonisttrim Audun Bråten

Ski Sven Ove Oterholt

Skyting Atle Knudsen

Skøyter Roar Eriksen

Squash Geir Sundmark

Sykkel Arne Kristiansen

Tennis Tom Westli

Trim Jan B. Rønhaug

Hallkomiteen

Leder Bjørn Palerud

Utleie hall Heidi Karlsen

Utleie bane Bertil Petterson

Medlem. Steinar Bamle

 

Styre 1997

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Knut O. Halvorsen

Sekretær Unni Bergene Johansen

Kasserer Jan Olav Frantsvåg

Styremedlem Inger J. Sørensen

Tom Eriksen

Ellen Ødegaaard

Steinar Bamle

Hallutleie Heidi Karlsem

Hallkom. repr. Bjørn Palerud

 

Aerobic Else Liv Olsen 1993

Badminton Bruce Davidson 1972

Bordstennis Per Rørvik 1962

Bowling Øyvind Lindgren 1987

Dart Kjell Lindgren 1987

Fotball Bente Alstad 1947

Friidrett Oddvar Gule 1947

Golf Armann Myrberg 1994

Håndball Knut O. Halvorsen 1969

Orientering Ole-Johan Waaler 1992

Pensjonisttrim Audun Bråten 1993

Ski Sven Ove Oterholt 1947

Skyting Atle Knudsen 1947

Skøyter Roar Eriksen 1947-73 1992

Squash Kjetil Evenmo 1987

Sykkel Arne Kristiansen 1978

Tennis Tom Westli 1976

Trim Jan B. Rønhaug 1971

Hallkomiteen 1986

Leder Bjørn Palerud

Utleie hall Heidi Karlsen

Utleie bane Bertil Petterson

Medlem. Steinar Bamle

 

Styre 1998

Leder Kåre Nedrebø

Nestleder Knut O. Halvorsen

Sekretær Unni Bergene Johansen

Kasserer IK. v/ Heidi Karlsen

Styremedlem Inger J. Sørensen

Ellen Ødegaard

Ingunn Granstrøm

Kai Kristiansen

John Egil Rønhaug

Aerobic 1993

Badminton Bruce Davidson 1972

Bordstennis Per Rørvik 1962

Bowling 1987

Dart Kjell Lindgren 1987

Fotball Bente Alstad 1947

Friidrett Oddvar Gule 1947

Golf Armann Myrberg 1994

Håndball Knut O. Halvorsen 1969

Orientering Ole-Johan Waaler 1992

Pensjonisttrim Audun Bråten 1993

Ski Sven Ove Oterholt 1947

Skyting Atle Knudsen 1947

Skøyter Roar Eriksen 1947-73 1992

Squash Kjetil Evenmo 1987

Sykkel Arne Kristiansen 1978

Tennis Tom Westli 1976

Trim Jan B. Rønhaug 1971

Hallkomiteen 1986

Leder Bjørn Palerud

Utleie hall Heidi Karlsen

Utleie bane Bertil Petterson

Medlem. Steinar Bamle

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema