21 | 09 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Forord

Det å skrive et Jubileumsskrift til bedriftsidrettslaget 50 års jubileum, krever i utgangspunktet å ha tilgang på bakgrunnsmatriell, det være seg gammelt eller nytt. Det var ingenting skrevet eller samlet fra før, så jeg startet uten annet enn det jeg selv hadde samlet som leder av laget i 7 år. Jeg fikk tillatelse til å besøke hovedarkivet på Notodden og var der noen dager for å undersøke, men der var det lite å hente. Det var mange og store hull, men de er tettet så godt det lar seg gjøre med den tiden jeg fikk til rådighet.

Da jeg begynte å skrive denne boken hadde jeg kort frist for å bli ferdig til jubileumsdatoen.

Begynte med innsamling av data 05. januar 1998. Opprinnelig ville bedriftsidrettslaget at andre skulle skrive boken, men da vi ikke fikk leid inn folk til jobben, sa jeg meg villig til å påta meg dette. Jeg fikk tillatelse av ledelsen til å skrive boken på heltid, fra november 97 og jeg så på det som en utfordring. Da jeg måtte klare meg med under 12 uker på denne jobben, p.g.a. egen jobbsituasjon ikke gjorde dette mulig å få/ta seg mer fri, ble dette en enda større utfordring. 5 uker gikk med til faktainnsamling og bakgrunnsmateriell, 4 uker til grovskriving, 3 uker til bearbeidelse av teksten og 3 uker til trykking.

Boken ble desverre mye som en oppsummering og deltakelse. Det var vanskelig å få noe annet ut av det bakgrunnstoffet jeg hadde. Måtte også se på den plassen jeg hadde til rådighet og tiden jeg fikk til å redigere stoffet på. Hadde håpet å få lagt inn noen historier fra hver tidsepoke men det måtte jeg bare glemme. Håper stoffet og boken faller i smak for det.

Bakgrunnsstoff er funnet i hovedarkivet på Notodden, Arbeiderens arkiv i Telemark, Herøya Arbeiderforenings 50 års beretning, Telemark Bedriftsidrettskrets 50 års beretning, fra private og bedriftsidrettslaget egne oppsamlede materiell.

Fotomaterialet er hentet fra private samlinger, HPI`s fotograftjeneste og hovedarkivet på Notodden.

 

I jubileumsskriften tas intet ansvar for eventuelle feil, alt er hentet fra nedskreven notater, årsprotokoller og tidsskrifter.

 

Lederen har ordet

Som leder av et lag med så mange medlemmer, og som driver med så mange forskjellige idretter er det moro å sitte i lederstolen. Hver dag er en utfordring, for det er alltid et eller annet spørsmål som kommer opp, og ting som må ordnes raskt. Bekjentskapskretsen min har økt og det er vel ikke en fabrikk der jeg ikke kjenner et eller annet menneske.

Først etter å ha skrevet denne boken har jeg vel egentlig skjønt hvilket fantastisk bedriftsidrettslag vi er. Det er jammen ikke få pokaler og titler vi har tatt med oss opp i gjennom årene, og jeg håper inderlig at dette vil fortsette i mange, mange år.

Det er i år 50 år siden det ble startet et bedriftsidrettslag på Hydro Porsgrunn, og det er sikkert noen av dere som i dag sitter med boken i hånden, som kan erindre den spede begynnelse. Jeg for min del ble overrasket over den innsatsviljen folk på HPI har hatt opp gjennom årene for å få til et så godt lag som vi i dag kan gratulere med de 50 år. For det å drive et slik lag har nok aldri vært og kommer nok aldri til å bli "en dans på roser", men jeg tror nok drivkraften for oss alle opp i gjennom har vært den gode innsatsen til medlemmene.

Det er mange som skulle hatt en rosebukett i en sådan stund, men det ville nesten være galt av meg som leder i dag å begynne å trekke frem enkeltpersoner for alle disse årene, da faller det alltid noen utenfor.

Derfor vil jeg heller gi en kollektiv takk til alle dere som opp igjennom årene har stått på for at dette bedriftsidrettslaget er der det er i dag, og jeg vil samtidig takke alle utøverne som har deltatt i alle disse årene. TAKK SKAL DERE HA ALLE SAMMEN!!!

Til slutt vil jeg bare gratulere alle medlemmer av bedriftsidrettslaget med den store dagen, og si at jeg håper HPI sitt BIL vil holde den gode trenden i 50 år til. MINST!!!

  

GRATULERER MED 50 ÅRS DAGEN ALLE SAMMEN!!

 Hydro Porsgrunn Industripark 22/4-98

Kåre Nedrebø
leder


 

 

Forkortelser forklaring

BIL = bedriftsidrettslaget

Fabrikkstedet på Herøya har hatt mange navn oppigjennom de 50 årene:

1948 til 71 ES = Eidanger Salpeterfabrikker, 1971 til 88 PF = Porsgrunn Fabrikker, 1988 til 91 HP = Hydro Porsgrunn, 1991 til 1993 HPO = Hydro Porsgrunn, 1993 fremdeles HPI = Hydro Porsgrunn Industripark

HM = Hydromesterskap, , TM = Telemarksmeterskap, KM = kretsmesterskap , TL= Telemarkslekene EM = Europamesterskap

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema