21 | 09 | 2020
Hovedmeny
Login

Ved registrering bruk EGET NAVN. Skriv GRUPPE og eventuelt VERV i "Om meg" feltet

Thoralf Lia

Når navnet Thoralf Lia blir nevnt, er det som regel gjennom et eller annet tillitsverv. Thoralf var en blid og positiv person, som hadde mange jern i ilden. Det som han vil bli husket for er engasjementet innen idrett, avholdsarbeidet og politikken. Innen bedriftsidrettslaget ble han den personen som har hatt flest tillitsverv og som har vært med i flest år. Thoralf kan kalles grunnleggeren og forgrunnsfiguren innen bedriftsidrettslaget på Hydro Porsgrunn.

Han var med på første møtet på Notodden 19 desember 1946, hvor det ble bestemt å starte med bedriftsidrettslag på Hydro . Han ble innkalt sammen med: Fridtjof Prydz, oppnevnt av generaldirektør Axel Aubert, G. A. Sommerfelt fra hovedkontoret i Oslo, Oskar Kristiansen fra Rjukan Fabrikker, Hasse Horn fra Notodden Fabrikker og Thorleif fra Eidanger Salpeterfabrikker. Som observatører var Rolf Nilsen fra Kjørholt Gruver og Henrik B. Jørgensen fra Menstad Fabrikker.

Thoralf var den som innkalte til det første konstituerende møte i bedriftsidrettslaget. Det ble holdt i spisebrakka til helseavdelingen, lørdag den 24. mai 1948 kl 0930 (i lunsjen). Han ble selv valgt til formann på stiftelsesmøte.

I 34 år hadde han et eller annet tillitsverv i hovedstyre til Hydro Porsgrunn Industripark Bedriftsidrettslag. Da han gikk av med pensjon i 1981 var han engasjert og hadde tillitsverv til 1983. Alle slags verv hadde han: Leder, nestleder, sekretær, materiellforvalter, arkivar/premieforvalter og/eller oppmann/leder for noen utvalg/lag når det trengtes. Var også mange år revisor for kretsstyret.

Som om ikke dette var nok var Thorleif Lia allerede i 1937 leder av et utvalg av Herøya Arbeiderforening, som ble kalt bedriftsidrettsutvalget. Også dette utvalget startet han og var med der til det opprinnelige bedriftsidrettslaget ble startet.

Han ble tildelt mange priser for sitt arbeide innen idretten, og det fortjente han. I 48 år jobbet han med idrett innen bedriften som det står det respekt av. Han var trofast på lokalplan og ville ikke ha noen verv høyere oppe i krets eller forbund selv om han ble spurt flere ganger.

Som om ikke dette var nok så var han også interessert i avholdsarbeidet, politikken og Herøya I.F. Avholdsbevegelsen ble han med i allerede som 15 åring og oppnådde å få Verdenslosjegraden. Herøya I.F. var han med å stiftet og var også pådriveren for å få bygget Herøyabanen. Politikken ble han med i allerede i 1932. Det var i Herøya Arbeiderlag, der han var med som kommunalpolitiker både i Eidanger og Porsgrunn kommune.

Så Hydro Porsgrunn Industripark Bedriftsidrettslag og andre har mye å takke Thoralf Lia for, og den jobben han gjorde.

 

 

Sverre Sundal

Sverre Sundal vil mange huske som redaktør i "Hydro på Herøya". Han begynte på Herøya i 1942, og var mange år knyttet til personaladministrasjonen og senere Informasjon og Samfunnskontakt.

Han fikk jobben med å etablere et personalkontor, for dette fantes ikke den gangen. Noen kontorplass fikk de ikke, men et "bøttekott" utenfor porten gjorde nytten for seg. Dette "kontoret" benyttet han frem til et nytt kontor i ei brakke på innsiden av porten sto ferdig i -43. Men Sundal kunne fortelle at dette hjalp lite, ettersom det ble bombet i stykker få måneder etterpå.

Han ble med i bedriftsidrettslaget allerede i -47 da han var på ferie i Bøsøn i Sverige. Under ferien fikk han tilfeldigvis høre om et Instruktørkurs om idrett og dette ble spiren som gjorde at han senere ble godkjent som Instruktør i Norge og aktiv innen bedriftsidrett på Herøya.

I -59 fikk han klarsignal til å lage et prøvenummer av en internavis. Tiden ble knapp ettersom man måtte finne et riktig format osv., men etter noe tids arbeide kom man frem til at formatet 8 sider i A4 format måtte være passe. Prøvetrykket på 100 eksemplarer ble sendt ut til HK og øvrige fabrikker og seksjoner.

Men da han tiltrådte som redaktør for bladet "Hydro på Herøya" i -62 var bedriftsidrettslaget noe av det viktigste han fikk frem. Han var på den tiden bedriftsidrettslaget kontaktperson mot bedriften og i -68 var han med på å starte opp håndballen på Hydro. Hvert opplag hadde en sisteside med bare idrett og da mest fra egen fabrikk. Den gang som nå er sport godt lesestoff. Han fikk stor ros for bladets kvalitet og innhold og vant flere priser. Han gikk av med pensjon i -76.

Sverre selv var aktiv sleggekaster, og i årenes løp tok han sølv i NM, flere kretsmesterskap, KM-rekord, i tillegg til bronse i Oldboys NM.

Da Sverre begynte som redaktør i bladet i -62 hadde bedriftsidrettslaget 83 medlemmer, og da han gikk av med pensjon i -76 var medlemstallet hele 860. Det var på denne tiden, og med den omtalen bedriftsidrettslaget fikk i bladet, at grunnlaget ble lagt for det arbeidet som videreføres i dag. Bedriftsidrettslaget er i dag klar over det grunnlaget Sverre Sundal la ned og takker på denne måten for det.

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema