07 | 05 | 2021

Trening

Generell informasjon om reservasjon av timer:

Det henger timeliste for reservasjon av bane på døren til squashbanen i Hydrohallen. 

Det er kun tillatt med en time pr. dag pr. medlem.

Hvis du ønsker time, signer på en av de ledige timene. Ønsker du å byttetime, stryk din opprinnelige time og signer på en av de ledige timene. 

Hvis man ønsker å beholde fast reservert spilletid må man signere timene. Timer som ikke er signert frafalles ved neste periode.

Før ønskede timer inn i ønskelisten for reservasjon av bane for neste periode. Signerte timer har førsterett.  

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema