05 | 04 | 2020

HIP-BIL SYKKELGRUPPA, ÅRSMØTE 21/3, kl.19:00, Hydroloftet.

SAKSLISTE:

  1. ÅPNING
  2. GODKJENNING AV SAKSLISTE
  3. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR
  4. ÅRSBERETNING 2012
  5. REGNSKAP 2012
  6. INNKOMNE FORSLAG
  7. VALG


Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen fredag 15. mars.

Pål Klavenes / 95142187

Leder HIP-BIL Sykkelgruppe

Ressurser


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema